Styrande dokument

Regler kring milersättning KCK

Dokumentet gäller från och med 2020-02-05

  1. Bakgrund - När det är ett evenemang/event som klubben anordnar och där det behövs frivilliga, t ex minitrampet, KM, Rapha mm då bil behövs för att frakta personer, servicematerial mm för att kunna genomföra aktiviteten på ett bra sätt.
    Beslut om ersättning godkänns av person ur styrelsen eller den som arrangerar evenemanget/eventet.
    I de fallen där eventet kan budgetera skall eventuell milersättning ingå i budget, budgetering av milersättning ansvarar evenemanget/eventet för.
  2. Milersättning - Förnärvarande är milersättningen 18.50kr/mil (skattefria delen enligt skattemyndighetens regler 2020).
  3. Någon annan ersättning utbetalas ej.
  4. Ersättning utbetalas till angivet konto som medlemmen anger till Kassör för Kungsbacka Cykelklubb.
  5. Ersättningsanspråk anmäls senast 4 veckor efter eventet/aktiviteten har utförts.
Md erlan
Md usmile logo home
Md massamuskler
Md 715215
Md 2805 logo 2831 4300 1000 b4cbb3ed38e194ef7cc18f573646c838
Md 017891306
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub