Styrande dokument

Regler kring milersättning KCK

Dokumentet gäller från och med 2020-02-05

  1. Bakgrund - När det är ett evenemang/event som klubben anordnar och där det behövs frivilliga, t ex minitrampet, KM, Rapha mm då bil behövs för att frakta personer, servicematerial mm för att kunna genomföra aktiviteten på ett bra sätt.
    Beslut om ersättning godkänns av person ur styrelsen eller den som arrangerar evenemanget/eventet.
    I de fallen där eventet kan budgetera skall eventuell milersättning ingå i budget, budgetering av milersättning ansvarar evenemanget/eventet för.
  2. Milersättning - Förnärvarande är milersättningen 18.50kr/mil (skattefria delen enligt skattemyndighetens regler 2020).
  3. Någon annan ersättning utbetalas ej.
  4. Ersättning utbetalas till angivet konto som medlemmen anger till Kassör för Kungsbacka Cykelklubb.
  5. Ersättningsanspråk anmäls senast 4 veckor efter eventet/aktiviteten har utförts.
Md 482180
Md 335646426 6315801031786866 8762824459265534446 n
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub