Cykelpolicy

Kungsbacka Cykelklubb – Cykelpolicy

Vi vill bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt som psykiskt, samt skapa en trevlig social atmosfär runt klubben som vidare ökar intresset för cykelsport.

Vi vill utveckla vår idrott så att den:

 • i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll.
 • ger möjlighet för alla att vara med i en föreningsdriven verksamhet oavsett etniskt ursprung, religion, ålder eller kön.
 • ger upplevelser och skapar kontakter mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
 • låter den som deltar får vara med och bestämma om, och ta ansvar för sin verksamhet
 • ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap

Vi ämnar i första hand att bedriva verksamhet som är hälsoinriktad bredd- och motionsidrott för barn, ungdomar och vuxna. Vi verkar aktivt för en dopingfri idrott.

Styrelsen och arbetsgrupper

Styrelsen består ordförande, åtta ledamöter samt fyra suppleanter

Kansli

Kansliet registrerar nya medlemmar, är kontaktperson och svarar på samtliga mail som kommer in till klubben via kansliets mail. Ansvarar för att medlemsregistret är uppdaterat, skapar inbjudningar till träningspass, anmälningsformulär samt utför klubbens administrativa uppgifter. Ansvarar även för fakturering av föreningsavgifter så som medlemsavgifter.

Ansvariga ledare

Gruppen utbildar och leder de ledare som är verksamma i klubben både inom landsväg och MTB. Fördelar och planerar pass för klubbens medlemmar och ledare.

Sponsorgruppen

Gruppen ansvarar för att få in så lokala sponsorer som möjligt. Sponsorerna är bundna till en två års period. Gruppens ansvar är även att säkerställa att klubbens aktuella sponsorer känner sig omhändertagna och får ut så mycket som möjligt av sitt sponsorskap.

Eventgruppen

Gruppen planerar och genomför klubbens aktiviteter så som träningsläger, föreläsningar samt övriga klubbens gemensamma aktiviteter.

Tävlingsgruppem

Önskar du tävla i Kungsbacka Cykelklubbs namn är du hjärtligt välkommen. Det som krävs är en licens utfärdad av Svenska Cykelförbundet. Skapa en profil på Swecykling Online: https://swecyclingonline.se/

Sedan kan du ansöka om en licens. Som tävlande för klubben erhåller du en "Tävlingströja" med alla sponsorer på. Tröjorna byts ut efter 2 år då sponsorerna byts ut. Tröjan ska användas vid tävling.

Kommunikation

Hemsidan

På hemsidan presenterar vi klubben för allmänheten, när vi tränar samt hur upplägget ser ut. Vi presenterar våra sponsorer och även vilka medlemsförmåner man har hos respektive sponsor. Man kan följa vår träningskalender, läsa vår cykelpolicy samt fylla i formulär för att bli medlem.

Bli medlem

För att bli medlem i Kungsbacka CK behöver man fylla i formuläret som ligger på klubbens hemsida.

Länken på klubbens hemsida: www.kungsbackack.se
Länk till formuläret: https://member.myclub.se/pub/forms/522/YJbSpAJVSw/

Facebook

På Facebook använder vi oss av en grupp som är för våra medlemmar. I den gruppen får alla registrerade medlemmar vara med och där kan alla skapa event och kommunicera med varandra. Vi har även en "köp och sälj" grupp för våra medlemmar. Utöver medlemsgruppen har vi en officiell sida. På den sidan delar vi med oss av information om klubben, våra öppna aktiviteter samt bilder och inlägg som ska inspirera och sprida cykelglädje. Den sidan är öppen för alla att följa.

Sida för våra medlemmar: https://www.facebook.com/groups/kungsbackack/?ref=...
Köp och sälj för våra medlemmar: https://www.facebook.com/groups/2956944264331390/
Kungsbacka Cyckelklubb: https://www.facebook.com/kungsbacka.cykelklubb/

Instagram

Klubben har ett konto på Instagram där vi delar med oss av bilder från våra aktiviteter med syfte att sprida gemenskap och cykelglädje.Konto på Instagram: https://www.instagram.com/kungsbackack/?hl=sv

MyClub

Vårt medlemsregister heter MyClub och där finns samtliga våra medlemmar och det är även genom MyClub vi skapar grupper, inbjudningar till pass men även formulär till anmälningar. Det finns en kalender kopplad till MyClub som man kan prenumerera på:
https://kungsbackack.myclub.se/menu/pages/5809

Antidoping

Vi vill att:

 • Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger.
 • Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.
 • Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.

Förebyggande arbete:

 • Vi utser en antidopingansvarig som ansvarar för att åtgärderna genomförs.
 • Vi informerar klubbens ledare/tränare om gällande antidopingplan.
 • Klubbens ledare/tränare genomför RF:s kunskapsprov om antidoping på www.rf.se/vaccinera
 • Ledare/tränare/ansvarig för respektive tävlingsgrupp tar upp dopingfrågan med sina aktiva och använder RF:s handledning "Antidopingsnack".
 • Ledare/tränare skall alltid förespråka en idrott utan doping.
 • Vi uppmanar klubbens tävlingsidrottare att göra RF:s kunskapsprov.
 • Vi informerar klubbens medlemmar om antidopingplanen.
 • Vi informerar om klubbens antidopingplan på hemsida och i andra sammanhang, t ex för kommun, sponsorer och andra samarbetspartners.
 • Vi kräver licens för cyklister som tävlar med klubben, för att söka licens krävs test om doping.

Akut:

 • Vid misstanke om att en medlem dopat sig ska medlemmen i fråga kontaktas direkt. Ordförande har ansvar att ta kontakten om inte annan överenskommelse görs i styrelsen.
 • Om misstanke gäller anabola androgena steroider så ska en polisanmälan göras.
 • Tränare/Ansvariga ledare informeras om medlem som blivit avstängd, då denna medlem under avstängningstiden är avstängd från både träning och tävling.
 • Vetskapen om att en medlem är med i en dopingutredning skall inte spridas utanför styrelsen.
 • Ordförande ansvarar för att prata med media vid ett dopingfall.

MyClub

Kallelser och anmälan

Kallelser till samtliga pass skickas ut via MyClub och det är obligatoriskt att tacka ja till ett pass om man tänker vara med på träningen. Kallelser till samtliga fasta pass skickas ut fem dagar i förväg.

MyClub i Mobilen

Mina sidor - alla har tillgång till "mina sidor" i MyClub där man kan ändra sina kontaktuppgifter samt se sina fakturor. Vill man få anmälningar till fler fartgrupper kontaktar man kansliet.

Medlemskort – elektroniskt via sms och sedan hittar du det under mina sidor. Man behöver visa upp sitt elektroniska medlemskort om man ska handla hos några av våra sponsorer för att intyga att man är medlem.

Ledare Landsväg

Förväntningar

Klubben förväntar sig att man som ledare tar ansvar och sätter säkerheten i första rummet. Att man är en förebild både när man håller pass men även när man deltar. Man stöttar medlemmar på ett positivt sätt och hjälper dem att hänvisa till rätt person om hen har frågor.

Kallelser

Kallelser till samtliga pass i MyClub skapas av kansli och ansvariga ledare. Inbjudan går ut fem dagar innan passet äger rum. Som ledare får man tillgång som gruppadministratör i MyClub. Saknar man den behörigheten kontaktar man kansliet.

Passbeskrivning

Vill man skapa rutt och beskrivning innan passet är det uppskattat av medlemmarna men det är inget krav från klubben. Bra dock att tänka på inför distanspass är att informera om längd och om det blir ett fikastopp så att deltagarna kan vara förberedda. Att köra intervaller på torsdagar är heller inte något krav från klubben även om det uppskattas av våra medlemmar.

Registrera deltagare

Samtliga deltagare ska registrera sig i MyClub innan man kommer till träningspasset. Detta för att ledaren ska få en bra chans att planera passet men även se om man behöver fler ledare.

Registrera pass efter träning

Efter varje träningspass ska de registreras i MyClub. Har man inte gjort det tidigare eller behöver hjälp kontaktar man ansvariga ledare eller kansliet.

Introduktion för nya ledare

Som nya ledare får man en mentor för stöttning och frågor och håller även i introduktionen. Det är även mentorn som avgör när man är redo att hålla i sina egna pass. Ansvariga ledare ansvarar för mentorskapet.

Olyckor och första hjälpen

Vi strävar efter att klubben ska erbjuda HLR utbildning varje år och det är ett önskemål att alla ledare genomgår kursen med jämna mellanrum. Alla ledare har möjlighet att få ett första hjälpen-kit av klubben. Kontakta ansvariga ledare om ni önskar en uppsättning.

Ledartröja

Som ledare får man en ledartröja som ska användas vid de passen man är ledare på. Det uppskattas även att man använder vid andra tillfällen för att visa upp klubbens sponsorer som är trycka på tröjorna.

Ledare MTB

Förväntningar

Klubben förväntar sig att man som ledare tar ansvar och sätter säkerheten i första rummet. Att man är en förebild både när man håller pass men även när man deltar. Man stöttar medlemmar och hjälper dem på ett positivt sätt för att skapa en positiv och lärande atmosfär.

Kallelser

Kallelser till samtliga pass i MyClub skapas av kansli och ansvariga ledare. Inbjudan går ut fem dagar innan passet äger rum. Som ledare får man tillgång som gruppadministratör i MyClub. Saknar man den behörigheten kontaktar man kansliet.

Passbeskrivningar

I Planner görs en grovplanering för varje grupps pass och det ska det finnas 10 förbestämda pass där varje ansvarig ledare för varje grupp ansvarar att planera passen.

Registrera deltagare

Samtliga deltagare ska registrera sig i MyClub innan man kommer till träningspasset. Detta för att ledaren ska få en bra chans att planera passet men även se om man behöver fler ledare.

Registrera pass efter träning

Efter varje träningspass ska de registreras i MyClub. Har man inte gjort det tidigare eller behöver hjälp kontaktar man ansvariga ledare eller kansliet.

Olyckor och första hjälpen

Vi strävar efter att klubben ska erbjuda HLR utbildning varje år och det är ett önskemål att alla ledare genomgår kursen med jämna mellanrum. Alla ledare har möjlighet att få ett första hjälpen-kit av klubben. Kontakta ansvariga ledare om ni önskar en uppsättning.

Ledartröja

Som ledare får man en ledartröja som ska användas vid de passen man är ledare på. Det uppskattas även att man använder vid andra tillfällen för att visa upp klubbens sponsorer som är trycka på tröjorna.

Kontaktuppgifter

Ledarråd LVG

Malla Sjöholm
malla@kungsbackack.se

Anders Radler
anders@kungsbackack.se

Anna Svensson
anna@kungsbackack.se

Henrik Andersson
henrik@kungsbackack.se

Mikael Högberg
mikael.hogberg@kungsbackack.se

Ledarråd MTB Barn/Ungdom

Jonas Carlsson
jonas@kungsbackack.se

Kontaktuppgifter styrelsen

Ordförande
Marco Spiga
marco@kungsbackack.se

Vice ordförande
Anders Radler
anders@kungsbackack.se

Sekreterare
Anna Svensson
anna@kungsbackack.se

Kassör
Annika Järpmyr
annika.j@kungsbackack.se

Kansli

kansli@kungsbackack.se
Md 482180
Md 335646426 6315801031786866 8762824459265534446 n
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub