Välkommen på årsmöte

Publicerad 2024-03-17 11:24
Styrelsen för Kungsbacka CK önskar alla medlemmar varmt välkomna att delta på föreningens årsmöte.

Välkomna på föreningens årsmöte söndagen den 19 mars.

Plats: Elof Lindälvs Gymnasium/Sal A (mini aula)

Mötet är mellan 15.40-16.40


Anmälan:
Kallelse via MyClub

Vi hoppas att många vill delta vid mötet för att på så vis vara med att påverka hur framtiden i vår förening ska se ut!

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, finns tillgängliga på vår hemsida senast en vecka före årsmötet.

Varmt välkomna!
Styrelsen för Kungsbacka Cykelklubb

(Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet).

Md 482180
Md 335646426 6315801031786866 8762824459265534446 n
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub