MTB

Nya ledare för att kunna ta in fler barn & ungdomar

Publicerad 2022-09-04 08:02
Kckbarn 00
Samling av utövare
Vi behöver hjälp och hitta fler ledare för att kunna ta emot alla som vill börja cykla med oss! Som ledare har dina barn automatisk plats på träningarna.

Vi har idag många som vill börja cykla med oss men tyvärr några ledare som slutat inför hösten. Därför behöver vi bli fler ledare.

Vårt mål är att kunna ta in alla som vill cykla med oss och därför behöver vi hjälp att hitta fler ledare som gör det möjligt att hålla igång våra aktiviteter.

Ställer man upp som ledare så är ens barn (bornusbarn, barnbarn, etc. ) garanterad plats och går utanför kön. Detta då ledare är en förutsättning för att vi överhuvudtaget skall kunna ta in nya och hålla igång träningarna. Som ledare förväntas man ställa upp på merparten av terminens 10 pass samt planeringsmöte och ledarträff.

Den 11 September, 14:00 - 15:30 kommer vi ha en introträff i Kungsbackaskogen för de som är intresserade. Samling vid infoskylten, parkeringen skogskapellet.

Vi kommer då cykla lite ihop i skogen, prata om klubben samt träningarna och ledarrollen.

De som är intresserade eller har frågor kan kontakta eller mig.
thomas.andersson@kungsbackack.se
jonas@kungsbackack.se
Thomas
Md 715215
Md 017891306
Md bra  utigams traditon 1870 gro  n
Bräutigams
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub